Ako je Fleming od buđavog hljeba napravio penicilin…

Nenad Stevandic i Aleksandar Simonovic

…možda i dr Nenad Stevandić napravi nešto od pokvarenog tužioca…?