Nezavisno pravosuđe

Ako je Fleming od buđavog hljeba napravio penicilin…

Nenad Stevandic i Aleksandar Simonovic

…možda i dr Nenad Stevandić napravi nešto od pokvarenog tužioca…?

Njegoš o Aleksandru Simonoviću

Našu sferu da noć ne polazi,
bi l’ ovako lice neba sjalo?
Bez ostrijeh zubah ledne zime,
bi l’ toplote blagost poznavali?

Aleksanddar Simonović

Bez budalah tupoga pogleda,
bi l’ umovi mogli blistat sv’jetli?

Dobrodošli!

Sajt je u izradi. Više sadržaja uskoro.

Aleksandar Simonović