Poznati banjalučki anesteziolog Darko Golić oslobođen je optužnice za polno zlostavljanje pacijenta i neće mu se uopšte suditi, jer je Okružno javno tužilaštvo Banjaluka napravilo kardinalnu grešku u postupku dokazivanja njegove krivice.

Klovn Aleksandar Simonović

Preciznije rečeno, postupajući tužilac Aleksandar Simonović u dokazni materijal nije dostavio najbitniji dokument, prijedlog za krivičnim gonjenjem optuženog.

Ovaj prijedlog inače podnosi žrtva, odnosno oštećeni.

Kako je već objavljeno, oštećeni je ovaj prijedlog podnio, a zašto ga nema u spisima, to je odgovor koji će morati dati postupajući tužilac.

Sve je to otkriveno i odlučeno već na početku suđenja, pa sudiji nije preostalo ništa drugo nego da odbaci optužnicu i oslobodi Golića.

Bez obzira da li neko bio na strani doktora Golića, zbog njegove višedecenijske uloge u spašavanju ljudskih života ili ne, ovakav način “dokazivanja” nevinosti je najgori mogući.

Poznati banjalučki doktor tako uopšte nije dokazao svoju nevinost, već mu je svojom greškom to omogućio postupajući tužilac.

Ako je kojim slučajem tužilac namjeravao učiniti uslugu optuženom, učinio je na najgori mogući način.

Istovremeno, ne može se ni pretpostaviti kako se nakon svega osjeća oštećeni koji je, ako je suditi prema istražnoj dokumentaciji i izjavama svjedoka, preživio polno zlostavljanje.

Takođe, policijski istražioci i drugi koji su učestvovali u istrazi na ovaj način su najgrublje izigrani, a najviše je, po ko zna koji put izigrano pravosuđe.

Tužilac Simonović morao bi biti pod hitno udaljen sa posla tužioca, jer ono što je uradio predstavlja najgrublje kršenje osnovnih postulata prava.

IZVOR: Nepravda zvana tužilac – Srpskainfo