Našu sferu da noć ne polazi,
bi l’ ovako lice neba sjalo?
Bez ostrijeh zubah ledne zime,
bi l’ toplote blagost poznavali?

Aleksanddar Simonović

Bez budalah tupoga pogleda,
bi l’ umovi mogli blistat sv’jetli?